Nguyễn Hữu Dũng

Số năm kinh nghiệm: 15 năm

Số công trình: 150 công trình đã hoàn thành

Khu vực:  Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Địa chỉ: Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Mỗi công trình được tôi và đợi ngũ xây dựng nên chính là một dấu ấn khẳng định tên tuổi của chính mình, tôi luôn tâm huyết với mọi công trình và từng chi tiết, bởi tôi biết đó sẽ trở thành những lời giới thiệu cho những khách hàng tiếp theo của tôi.

P1038685.jpeg
P1038685.jpeg
P1058870.jpeg