Thư viện mẫu nhà

 • Tất cả
 • Miền Bắc
 • Miền Trung
 • Miền Nam
Tất cả
1.jpg

MT 01

Khu Vực Miền Trung
 • Phòng ngủ: 2
 • Tầng: 1
 • Diện tích: 135 m2
 • Giá: 870 triệu
1.jpg
 • Phòng ngủ: 3
 • Tầng: 1
 • Diện tích: 225 m2
 • Giá: 1 tỷ 490 triệu
MB02_PC_1.jpg
 • Phòng ngủ: 2
 • Tầng: 1
 • Diện tích: 96 m2
 • Giá: 617 triệu
MN03_PC_1.jpg
 • Phòng ngủ: 3
 • Tầng: 1
 • Diện tích: 183 m2
 • Giá: 1 tỷ 177 triệu
1.jpg
 • Phòng ngủ: 3
 • Tầng: 1
 • Diện tích: 120 m2
 • Giá: 1 tỷ 350 triệu
1_Photo - 1.jpg
 • Phòng ngủ: 3
 • Tầng: 2
 • Diện tích: 130 m2
 • Giá: 747 triệu
MN05_PC_1.jpg
 • Phòng ngủ: 2
 • Tầng: 1
 • Diện tích: 88 m2
 • Giá: 923 triệu
1_N11-1.jpg
 • Phòng ngủ: 3
 • Tầng: 2
 • Diện tích: 160 m2
 • Giá: 896 triệu
1.jpg
 • Phòng ngủ: 3
 • Tầng: 1
 • Diện tích: 189 m2
 • Giá: 1 tỷ 600 triệu